ออกแบบ & ผลิต & ติดตั้ง & จำหน่ายบริการของเรา

ออกแบบ

1.ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เริ่มจัดทำโดยการออกแบบห้องแลป โดยวัดขนาดเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบห้องแลป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง

ผลิต

ขั้นตอนการผลิต เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ตามมาตราฐานห้องแลป ที่ลูกค้าต้องการ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า15ปีในการผลิต ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาตร์ต่างๆ โต๊ะปฏิบัติการ Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก็อกน้ำวิทยาศาสตร์และอื่นๆ

ติดตั้ง

หลังจากออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปแล้วจะมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาตร์ต่างๆ โต๊ะปฏิบัติการ Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก็อกน้ำวิทยาศาสตร์

ออกแบบ & ผลิต & ติดตั้ง & จำหน่ายผลงาน

จำนวนชิ้นงาน ลูกค้า และโปรเจค

บริษัท… มีประสบการณ์มากกว่า15ปีในการผลิต ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาตร์ต่างๆ โต๊ะปฏิบัติการ Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก็อกน้ำวิทยาศาสตร์ ทำให้มีการผลิตชิ้นงาน ลูกค้าและโปรเจคจำนวนมาก

1280

จำนวนชิ้นงาน

660

จำนวนลูกค้า

228

จำนวนโปรเจคงาน

บทความ ข่าวสาร กิจกรรม