Blog

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้เฟอร์นิเจอร์ห้องแลประหว่างทำการทดลอง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้เฟอร์นิเจอร์ห้องแลประหว่างทำการทดลอง

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลป ใช้สำหรับการวางหรือรองรับสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือการวิจัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสำหรับการทดลอง,ตู้เก็บของที่ใช้ในการวิจัย,ตู้และชั้นวางสำหรับเอกสาร,เก้าอี้และโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการวิจัย,ตู้เก็บสารเคมี เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากการวางแผนและศึกษารายละเอียดการติดตั้งให้ของเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปให้ดีแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือ การเรียนรู้การใช้งานระหว่างการทดลองเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งการวิจัยที่มีแบบแผนและคุณภาพ

การใช้งานเฟอร์นิเจอร์ห้องแลประหว่างการทดลอง

  1. เมื่อจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและระบบน้ำที่ติดตั้งบน เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ควรตรวจสอบก่อนว่าสายไฟหรือระบบน้ำที่ต่อกับเฟอร์นิเจอร์ไม่ชำรุด
  2. ควรทำงานในห้องแลปและบนเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ตัวทำละลายที่เป็นสารไวไฟและมีจุดวาบไฟต่ำ เพราะไอจะกระจายทั่วห้องได้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสเกิด ไฟไหม้ได้ง่าย ไม่ควรนำตัวทำละลายที่ระเหยง่ายมาทำให้ร้อนโดยตั้งเตาไฟฟ้าโดยตรง เพราะถ้าตัวทำละลายหกหรือเดือดล้นออกมาจากภาชนะและติดเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปจะส่งผลให้เกิดการลุกไหม้ได้ทันที
  3. เมื่อทำสารเคมีที่ใช้ในการทดลองหกเพียงเล็กน้อยบนพื้นห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เช่น บนโต๊ะปฏิบัติการ ผู้ทดลองจะต้องเร่งทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปทันทีด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือถ้าทำหกในปริมาณมากให้รีบแจ้งและรายงานผู้ควบคุมห้องแลปทันที เพื่อที่ใช้หลักในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปที่ถูกต้องก่อนเกิดการเสียหายเพิ่มขึ้น
  4. ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือประกายไฟขึ้นจากการทดลองบน เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป โดยเริ่มต้นนั้นห้องแลปต้องมีเครื่องดับเพลิงประจำห้อง ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทดลองควรทราบตำแหน่งที่ตั้งและวิธีใช้เครื่องดับเพลิงฝนเบื้องต้น โดยให้ใช้ผ้าปิดคลุมเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปหรืออุปกรณ์เครื่องมือนั้นๆทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามหากไฟลุกติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกมากขึ้นให้นอนกลิ้งบนพื้นและคลุมด้วยผ้าชุบน้ำ
  5. ศึกษารายละเอียดต่างๆในการใช้งานห้องแลปวิทยาศาสตร์และเฟอร์นิเจอร์อย่างละเอียดจากผู้ควบคุมห้องแลป และปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจะส่งผลให้เกิดอันตรายและผลกระทบที่รุนแรงได้

และนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้เฟอร์นิเจอร์ห้องแลประหว่างทำการทดลอง ที่ผู้ปฏิบัติควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดต่างๆก่อนใช้งานทุกครั้ง