Blog

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป คือ

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป คืออะไร?
ห้องแลป หรือ ห้องปฏิบัติการ คือสถานที่ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุมและเป็นที่สำหรับการวิจัย การวัดทาง และการทำลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค โดยห้องแลปที่ใช้สำหรับงานวิจัยนั้นนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ตามแต่ละภาควิชาของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์และรูปแบบงานต่างๆ เพื่อสำหรับใช้เป็นการจำลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมาจากที่อื่น นักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาอื่นอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบอื่น วิศวกรใช้ห้องปฏิบัติการในการออกแบบ สร้าง หรือทดสอบเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องแลปเลยก็คือ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จะเป็นตัวช่วยในการทดลองและวิจัย และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ “เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป” ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ ไปศึกษากันเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปคืออะไร? แล้วสำคัญอย่างไร

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป คืออะไร?
เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป คือสิ่งของที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการหรือบริเวณที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้สำหรับการวางหรือรองรับสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องมือการวิจัย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสำหรับการทดลอง,ตู้เก็บของที่ใช้ในการวิจัย,ตู้และชั้นวางสำหรับเอกสาร,เก้าอี้และโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการวิจัย,ตู้เก็บสารเคมี,ชั้นวางอุปกรณ์,โต๊ะปฏิบัติการกลาง,โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง,โต๊ะวางเครื่องชั่ง,ชุดอ่างล้างในห้องปฏิบัติการ และอื่นๆอีกมากมายตามแต่การจัดและออกแบบห้องปฏิบัติการของแต่ละพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยเสริมความพร้อมและเป็นองค์ประกอบหลักในการทำงานที่ปลอดภัยแข็งแรงและส่งผลให้การทดลองและงานวิจัยสามารถที่ลุล่วงผ่านไปด้วยสำเร็จ

การเลือกเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป
นั้นเป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาอย่างละเอียด ทั้งการวางแผน ปรับปรุงและออกแบบก่อสร้างห้องแลปและเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะให้เต็มไปด้วยความประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่เสียเวลาในการซ่อมแซมในกรณีที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะต้องมีคุณภาพและไม่ส่งผลเสียงต่อนักวิทยาศาสตร์หรือทางเจ้าหน้าที่ เพราะถ้าหากมีการติดตั้งหรือเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปที่มีคุณภาพ ไม่ได้วางแผนอย่างละเอียดและออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ ก็จะสร้างผลเสียเป็นอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่และนักวิจัย เนื่องจากภายในห้องแลปวิทยาศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยสารเคมีและสิ่งอันตรายต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างจึงต้องมีการตรวจสอบให้ดีพร้อมมีมาตรฐาน เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาด อย่างเช่น การเสียดสีจนเกิดเพลิงไหม้,เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปชำรุดจนทำให้ผลงานหรือเครื่องมือการทดลองเสียหาย ก็จะส่งผลให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้นคุณควรเลือกที่จะศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้พร้อมก่อนที่จะติดตั้งและออกแบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการและเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เพื่อคุณภาพมาตรฐานที่จะนำซึ่งผลงานที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ