Blog

ข้อควรรู้ในการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป

ข้อควรรู้ในการติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป
เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาสตร์ต่างๆนั้นมีความสำคัญต่อการวิจัยและการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลปเป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่ง เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัวจัดตั้งเอกสารสำคัญ การทดลอง การวิจัยและเสริมการทำงานให้ปลอดภัยประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเป็น ,ตู้เก็บสารเคมี,ชั้นวางอุปกรณ์,โต๊ะปฏิบัติการกลาง,โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง,โต๊ะวางเครื่องชั่ง,ชุดอ่างล้างในห้องปฏิบัติการ, Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก๊อกน้ำวิทยาศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย ฉะนั้นนอกจากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปให้มีคุณภาพแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้น ดังนี้

1.ศึกษาและทำความเข้าใจ
อ่านและศึกษาการทดลองก่อนออกแบบติดตั้งห้องปฏิบัติการและใช้งานเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปทุกครั้ง เพื่อทราบวัตถุประสงค์และการใช้งานและกำหนดรูปแบบออกได้เหมาะสมและมีมาตรฐานมากที่สุด

2.เฟอร์นิเจอร์ห้องแลปควรจัดวางเป็นสัดส่วน
ควรคำนึงถึงการใช้งานจริง ทั้งการเคลื่อนย้ายสิ่งของ การปฏิบัติงานวิจัย ที่จะไม่เกิดความรกหรือติดขัดอันเกิดจากการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาสตร์ไม่เป็นระเบียบ การจัดวางให้เป็นสัดส่วนแยกอย่างชัดเจนจะช่วยทำให้เราทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3.การเลือกสถานที่ในการจัดตั้งห้องแลปและเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป
การเลือกสถานที่สำหรับห้องปฏิบัติการต้องคำนึงถึงทุกๆ เรื่องที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ทำการทดลองในห้องแลป และของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณตึกหรือห้างแลป ทั้งทิศทางของกระแสลม ลักษณะของตัวตึก โครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง รวมไปถึงการออกแบบท่อปล่อยอากาศเสีย ที่ทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลถึงการกระจายอากาศที่ไม่ดีเข้ามาสู่ภายในห้องแลปได้ ถ้าหากเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปอยู่ในที่ไม่ดีจะทำให้อากาศที่ปนเปื้อนหมุนเวียนกลับเข้าไปกับอากาศดีที่จะเข้าสู่อาคารห้องปฏิบัติการหรือตึกอื่นๆ รอบข้างได้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถเลือกสถานที่ในการสร้างห้องปฏิบัติการได้ ควรเลือกห้องแลปที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากของเสียเคมีและการปล่อยอากาศเสียและคำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด

เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป ควรจัดตั้งอยู่ภายในห้องแลปที่มีการออกแบบให้สามารถกักเก็บสารปนเปื้อนและปล่อยออกสู่ภายนอกได้อย่างไม่เป็นอันตราย ห้องแลปควรมี มีความดันที่น้อยกว่าภายนอกห้อง รวมไปถึงการออกแบบให้มีช่องว่างระหว่างห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่เก็บสารอันตราย มีการควบคุมระดับความดันที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการลุกลามของไฟหรือสารปนเปื้อนไปยังส่วนอื่นๆได้