ติดตั้ง

icon

ติดตั้ง

หลังจากออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปแล้วจะมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาตร์ต่างๆ โต๊ะปฏิบัติการ Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก็อกน้ำวิทยาศาสตร์
ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ

หลังจากออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปแล้วจะมีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้ผลิตและจำหน่ายพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องแลปวิทยาศาตร์ต่างๆ โต๊ะปฏิบัติการ Fume hood , Arm hood , canupy hood , sink pp , ก็อกน้ำวิทยาศาสตร์